11 kwietnia 2024

Wszystko o PKK

PKK to dwudziestocyfrowy numer, który można uzyskać w Urzędzie Miejskim lub u Starosty, zgodnie z miejscem zameldowania. Numer PKK jest przydzielany osobno dla każdej kategorii prawa jazdy. Na przykład, jeśli zapisujesz się na kategorie A i B, otrzymasz dwa profile kandydata na kierowcę.

Podczas składania wniosku w Urzędzie należy zaznaczyć wszystkie kategorie prawa jazdy, na które chcesz się zapisać. PKK należy uzyskać przed rozpoczęciem kursu.

Aby uzyskać PKK, należy:

  • Wykonać badanie lekarskie - lekarz jest dostępny w naszym ośrodku.
  • Przejść badanie psychologiczne, rejestrując się na kursy kategorii C, E+C oraz D.
  • Dołączyć kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm - możliwe do wykonania na miejscu w każdy poniedziałek.
  • Dołączyć kserokopię oraz oryginał prawa jazdy do wglądu dla kategorii C, E+C oraz D.
  • Przedstawić aktualny dowód osobisty lub paszport (do wglądu).
  • Wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy na miejscu.
  • Osoby poniżej 18 roku życia muszą zgłosić się do Urzędu z jednym opiekunem prawnym oraz posiadać zgodę obojga rodziców bądź opiekunów na uczestnictwo w kursie prawa jazdy.

Uzyskany profil kandydata na kierowcę należy przedłożyć w biurze co najmniej jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem kursu. Każdego kursanta musi zgłosić do systemu OSK wg przydzielonego PKK. Nie jest możliwe rozpoczęcie szkolenia bez PKK.

Osoby, które rozpoczęły kurs przed 2013 rokiem, również muszą uzyskać PKK:

  • Przed egzaminem państwowym w WORD.
  • Przed zapisaniem się na szkolenie uzupełniające (dla osób, które ukończyły kurs, ale nie zdały egzaminu Państwowego w WORD).
  • Przed zapisaniem się na kontynuację kursu podstawowego (dla osób, które rozpoczęły kurs, ale go nie ukończyły - brak zaświadczenia o ukończeniu kursu). Dodatkowo, do rozpoczęcia szkolenia wymagana jest karta przeprowadzonych zajęć z OSK z informacją o zrealizowanych godzinach oraz podpisem i pieczątką kierownika OSK. W przypadku, gdy OSK nie istnieje, taką informację wydaje Urząd.

Adres

ul. Transportowa 10,

64-115 Święciechowa

Kontakt

biuro@asima.eu

604-895-342

Numer konta do przelewu:

67 1020 3088 0000 8102 0042 4309

Menu

Śledź nas