DBAJMY O ZDROWIE KAŻDEGO Z NAS!
Szanowni Klienci!
W trosce o zdrowie każdego z nas wprowadzamy najwyższe standardy bezpieczeństwa związane
z obowiązującymi w kraju wytycznymi odnośnie sytuacji epidemiologicznej.
Oto kilka ustaleń dotyczących obsługi:
- w naszym Biurze może przebywać tylko jedna Osoba (w tym celu przed odwiedzeniem nas prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu oraz godziny spotkania);
- podczas rozmowy telefonicznej z Obsługą naszego Biura szczerze odpowiadaj na pytania dotyczące stanu zdrowia;
- zastrzegamy sobie prawo do odmówienia obsługi w przypadku, gdy stan zdrowia Klienta zgłaszającego się do Biura będzie budził wątpliwości dyżurującego Pracownika;
- przed wejściem do Ośrodka obowiązują zasady higieny i właściwej dezynfekcji rąk – zgodnie z instrukcją zamieszczoną przed wejściem do budynku.
Życzymy wszystkim dobrego zdrowia oraz pozytywnego samopoczucia