Zapisy on-lineZaufane opinie

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCHAdministratorem danych osobowych jest Maciej Perek prowadzący Ośrodek Szkolenia Kierowców pod nazwą MACIEJ PEREK ASIMA z siedzibą w Lesznie, ul Żołnierska 11, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez Prezydenta Miasta Leszno pod numerem 002730639P, numer tel. 602119428.

Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże nieudostępnienie danych uniemożliwia skierowania zapytania za pośrednictwem strony internetowej.

Dane osobowe będą wykorzystywane w celach kontaktowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu, dla którego dane osobowe zostały udostępnione lub przez dłuższy okres czasu, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich żądania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz organom powołanym do kontroli przestrzegania prawa.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

BADANIA LEKARSKIE

Medycyna pracy

lek. med. Andrzej Góźdź - specjalista medycyny pracy, lek. medycyny sądowej

Zakres usług świadczony przez Gabinet Medycyny Pracy:

Badania wstępne, okresowe i kontrolne
Kierowców zawodowych
Kandydatów na kierowców kat. AM, A1, A2, A, B, C, B+E, C+E, D
Kierowców samochodów uprzywilejowanych
Operatorów, maszyn budowlanych
Operatorów wózków widłowych, jezdniowych i innych
Operatorów dźwigów
Badania profilaktyczne dla pracowników