Zapisy on-lineZaufane opinie

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCHAdministratorem danych osobowych jest Maciej Perek prowadzący Ośrodek Szkolenia Kierowców pod nazwą MACIEJ PEREK ASIMA z siedzibą w Lesznie, ul Żołnierska 11, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez Prezydenta Miasta Leszno pod numerem 002730639P, numer tel. 602119428.

Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże nieudostępnienie danych uniemożliwia skierowania zapytania za pośrednictwem strony internetowej.

Dane osobowe będą wykorzystywane w celach kontaktowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu, dla którego dane osobowe zostały udostępnione lub przez dłuższy okres czasu, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich żądania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz organom powołanym do kontroli przestrzegania prawa.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

KURSY PRAWA JAZDY

ZAPISY

na poszczególne kategorie kursów

telefonicznie, pod nr telefonu:

604-895-342

lub osobiście w Biurze Ośrodka 

w Święciechowie, przy ul.Transportowej 10

Kategorie: AM, A1, A2, A

Motory identyczne jak na egzaminie państwowym w WORD

AM


A1


A2

a


Obraz

Kat. AM:

Prawo jazdy kategorii AM uprawnia do kierowania:
 • motorowerem,
 • czterokołowcem lekkim.
Jazdy odbywają się na motocyklu Romet ZK 50 (takim jak na egzaminie).

Kat. A1:

Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia do kierowania:
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm³ i mocy nieprzekraczającej 11 kW (14,9556KM) oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Jazdy odbywają się na motocyklu YAMAHA YBR 125 (takim jak na egzaminie).

Kat. A2:

Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia do kierowania:
 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (46,9357 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać 
w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla (wyjaśnienie: ostatnie zdanie oznacza, że motocykle, których moc została zdławiona o więcej niż połowę, nie spełniają wymagań kategorii A2; tym samym, wyeliminowano możliwość użycia motocykli o mocy sprzed wprowadzenia modyfikacji powyżej 70 kW, czyli około 95,2 KM),
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Jazdy odbywają się na motocyklu Yamaha XJ 6 (takim jak na egzaminie)

Kat. A

Prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania:
 • motocyklem,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Jazdy odbywają się na motocyklu Yamaha XJ 6 (takim jak na egzaminie)


Kategoria B

Na egzamin podstawiamy nasz samochód - gratisowo ;)

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu,
 • pojazdem, o którym mowa w pkt. 1 z przyczepą lekką,
 • pojazdem, o którym mowa w pkt. 1, z przyczepą inną niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5t (po zdaniu dodatkowego praktycznego egzaminu państwowego dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów może wynosić do 4,25t),
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm³ i mocy nieprzekraczającej 11 kW (14,9556 KM) oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg pod warunkiem posiadania kat. B minimum 3 lata (na podstawie nowelizacji, która obowiązuje od dnia 24.08.2014),
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kursy prawa jazdy kat. B odbywają się na 7 nowych samochodach Renault Clio z manualną skrzynią biegów oraz 1 nowym samochodzie Renault Clio z automatyczną skrzynią biegów.

UWAGA! Samochodem, którym uczysz się jeździć zdajesz egzamin Państwowy 
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego – zupełnie za darmo podstawiamy auto szkoleniowe (w pełni przygotowane do egzaminu) w dzień Twojego egzaminu.
Dodatkowo dysponujemy samochodem RENAULT CLIO dla osób niepełnosprawnych.

Kategoria: BE (laweta)

Zestaw identyczny jak na egzaminie państwowym ;)

Obraz

Kat. BE

Prawo jazdy kategorii BE uprawnia do kierowania pojazdem określonym dla kategorii B łącznie z przyczepą, przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5t.
Jazdy odbywają się na samochodzie dostawczym 9 osobowym, taki jak na egzaminie 
z przyczepą (przyczepa posiada hamulec najazdowy).

Kategorie: C, CE

Ciężarówki i przyczepa identyczne jak na egzaminie państwowym  ;)

Kat. C

Prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t, 
z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • zespołem pojazdów złożonym z powyższego pojazdu oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Jazdy odbywają się na samochodzie ciężarowym MAN (identyczny jak na egzaminie), skrzynia biegów górna i dolna 8 biegowa.

Kat. CE

Prawo jazdy kategorii CE uprawnia do kierowania pojazdem określonym dla kategorii C wraz z przyczepą.
Jazdy odbywają się na samochodzie ciężarowym MAN z przyczepą (zestaw identyczny jak na egzaminie), skrzynia biegów górna i dolna 8 biegowa.


Kategoria D

Na egzamin podstawiamy nasz autobus ;)

Prawo jazdy kat. D uprawnia do kierowania:

 • autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • zespołem pojazdów złożonym z powyższego pojazdu oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Kurs kat. D Jazdy odbywają się na autobusie Autosan H10.10

Kwalifikacja Wstępna

w zakresie kat. C1,C,C1+E,C+E (18 - 21 lat) lub w zakresie kat. D1,D,D1+E,D+E (21-23 lat)
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć, w tym:
- w części podstawowej 195 godzin zajęć teoretycznych.
W części specjalistycznej:
- 65 godzin zajęć teoretycznych,
- 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
- 4 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych.
Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii:
- D1,D1+E,D,D+E - wydane przed 10 września 2008r.
- C1,C1+E,C,C+E - wydane przed 10 września 2009r.

UWAGA: DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH INDYWIDUALNIE USTALAMY CENY

Kwalifikacja Wstępna Przyśpieszona

w zakresie kat. C1,C,C1+E,C+E (powyżej 21 lat) lub w zakresie kat. D1,D,D1+E,D+E (powyżej 23 lat)
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej obejmuje 140 godzin zajęć, w tym::
- w części podstawowej 97 godzin zajęć teoretycznych.
W części specjalistycznej:
- 35 godzin zajęć teoretycznych,
- 2 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych,
- 8 godzin praktycznych zajęć w ruchu drogowym.
Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii:
- D1,D1+E,D,D+E - wydane przed 10 września 2008r.
- C1,C1+E,C,C+E - wydane przed 10 września 2009r.

UWAGA: DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH INDYWIDUALNIE USTALAMY CENY


Szkolenia okresowe (przewóz osób i rzeczy)


w zakresie kat. C1,C,C1+E,C+E  lub w zakresie kat.. D1,D,D1+E,D+E

Obowiązek takiego przeszkolenia wynika z art. 39a ust. 1 ustawy o Transporcie drogowym.
Szkolenie okresowe obejmuje:

21 godzin zajęć w ramach modułów obowiązkowych,
14 godzin zajęć w ramach modułów wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.

Wymóg odbycia szkolenia okresowego dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii:

- D1,D1+E,D,D+E - wydane przed 10 września 2008r.
- C1,C1+E,C,C+E - wydane przed 10 września 2009r.
oraz osób odnawiających posiadane już uprawnienie kierowcy zawodowego.

UWAGA: DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH INDYWIDUALNIE USTALAMY CENY

SALA KOMPUTEROWA: 11 stanowisk :)
Zapraszamy na Kwalifikacje wstępne i wstępne przyspieszone
oraz szkolenia okresowe :)Kategoria T 

Traktor i przyczepa identyczna jak na egzaminie państwowym ;)

Prawo jazdy kat. T uprawnia do kierowania:
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym 
z przyczepą (przyczepami),
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Kurs kat. T Jazdy odbywają się na ciągniku rolniczym Zetor Proxima. Traktor i przyczepa jest zestawem identycznym jak na egzaminie.