KURSY PRAWA JAZDY

ZAPISY

na poszczególne kategorie kursów możliwe są od poniedziałku do piątku:

telefonicznie, pod nr telefonu: 604-895-342 i 884-895-342

lub osobiście w Biurze Ośrodka 

- w Święciechowie, ul.Transportowa 10

- w Kurzej Górze, ul.Gostyńska 96

Kategorie: AM, A1, A2, A

AM


A1


A2

a


Obraz

Kat. AM:

Prawo jazdy kategorii AM uprawnia do kierowania:
 • motorowerem,
 • czterokołowcem lekkim.
Jazdy odbywają się na motocyklu Romet ZK 50 (takim jak na egzaminie).

Kat. A1:

Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia do kierowania:
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm³ i mocy nieprzekraczającej 11 kW (14,9556KM) oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Jazdy odbywają się na motocyklu YAMAHA YBR 125 (takim jak na egzaminie).

Kat. A2:

Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia do kierowania:
 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (46,9357 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać 
w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla (wyjaśnienie: ostatnie zdanie oznacza, że motocykle, których moc została zdławiona o więcej niż połowę, nie spełniają wymagań kategorii A2; tym samym, wyeliminowano możliwość użycia motocykli o mocy sprzed wprowadzenia modyfikacji powyżej 70 kW, czyli około 95,2 KM),
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Jazdy odbywają się na motocyklu Yamaha XJ 6 (takim jak na egzaminie)

Kat. A

Prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania:
 • motocyklem,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Jazdy odbywają się na motocyklu Yamaha XJ 6 (takim jak na egzaminie)


Kategoria B

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu,
 • pojazdem, o którym mowa w pkt. 1 z przyczepą lekką,
 • pojazdem, o którym mowa w pkt. 1, z przyczepą inną niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5t (po zdaniu dodatkowego praktycznego egzaminu państwowego dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów może wynosić do 4,25t),
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm³ i mocy nieprzekraczającej 11 kW (14,9556 KM) oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg pod warunkiem posiadania kat. B minimum 3 lata (na podstawie nowelizacji, która obowiązuje od dnia 24.08.2014),
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kursy prawa jazdy kat. B odbywają się na 5 nowych samochodach Renault Clio z manualną skrzynią biegów oraz 1 nowym samochodzie Renault Clio z automatyczną skrzynią biegów.
UWAGA! Samochodem, którym uczysz się jeździć zdajesz egzamin Państwowy 
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego – zupełnie za darmo podstawiamy auto szkoleniowe (w pełni przygotowane do egzaminu) w dzień Twojego egzaminu.
Dodatkowo dysponujemy samochodem RENAULT CLIO dla osób niepełnosprawnych.
Kategoria: BE (laweta)

Obraz

Kat. BE

Prawo jazdy kategorii BE uprawnia do kierowania pojazdem określonym dla kategorii B łącznie z przyczepą, przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5t.
Jazdy odbywają się na samochodzie dostawczym 9 osobowym, taki jak na egzaminie 
z przyczepą (przyczepa posiada hamulec najazdowy).

Kategorie: C, CE

Kat. C

Prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t, 
z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • zespołem pojazdów złożonym z powyższego pojazdu oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Jazdy odbywają się na samochodzie ciężarowym MAN (identyczny jak na egzaminie), skrzynia biegów górna i dolna 8 biegowa.

Kat. CE

Prawo jazdy kategorii CE uprawnia do kierowania pojazdem określonym dla kategorii C wraz z przyczepą.
Jazdy odbywają się na samochodzie ciężarowym MAN z przyczepą (zestaw identyczny jak na egzaminie), skrzynia biegów górna i dolna 8 biegowa.


Kategoria D

Prawo jazdy kat. D uprawnia do kierowania:

 • autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • zespołem pojazdów złożonym z powyższego pojazdu oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Kurs kat. D Jazdy odbywają się na autobusie Autosan H10.10

Kwalifikacja Wstępna

w zakresie kat. C1,C,C1+E,C+E (18 - 21 lat) lub w zakresie kat. D1,D,D1+E,D+E (21-23 lat)
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć, w tym:
- w części podstawowej 195 godzin zajęć teoretycznych.
W części specjalistycznej:
- 65 godzin zajęć teoretycznych,
- 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
- 4 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych.
Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii:
- D1,D1+E,D,D+E - wydane przed 10 września 2008r.
- C1,C1+E,C,C+E - wydane przed 10 września 2009r.

UWAGA: DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH INDYWIDUALNIE USTALAMY CENY

Kwalifikacja Wstępna Przyśpieszona

w zakresie kat. C1,C,C1+E,C+E (powyżej 21 lat) lub w zakresie kat. D1,D,D1+E,D+E (powyżej 23 lat)
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej obejmuje 140 godzin zajęć, w tym::
- w części podstawowej 97 godzin zajęć teoretycznych.
W części specjalistycznej:
- 35 godzin zajęć teoretycznych,
- 2 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych,
- 8 godzin praktycznych zajęć w ruchu drogowym.
Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii:
- D1,D1+E,D,D+E - wydane przed 10 września 2008r.
- C1,C1+E,C,C+E - wydane przed 10 września 2009r.

UWAGA: DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH INDYWIDUALNIE USTALAMY CENY


Szkolenia okresowe (przewóz osób i rzeczy)


w zakresie kat. C1,C,C1+E,C+E  lub w zakresie kat.. D1,D,D1+E,D+E

Obowiązek takiego przeszkolenia wynika z art. 39a ust. 1 ustawy o Transporcie drogowym.
Szkolenie okresowe obejmuje:

21 godzin zajęć w ramach modułów obowiązkowych,
14 godzin zajęć w ramach modułów wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.

Wymóg odbycia szkolenia okresowego dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii:

- D1,D1+E,D,D+E - wydane przed 10 września 2008r.
- C1,C1+E,C,C+E - wydane przed 10 września 2009r.
oraz osób odnawiających posiadane już uprawnienie kierowcy zawodowego.

UWAGA: DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH INDYWIDUALNIE USTALAMY CENY

SALA KOMPUTEROWA: 11 stanowisk :)
Zapraszamy na Kwalifikacje wstępne i wstępne przyspieszone
oraz szkolenia okresowe :)Kategoria T

Prawo jazdy kat. T uprawnia do kierowania:
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym 
z przyczepą (przyczepami),
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Kurs kat. T Jazdy odbywają się na ciągniku rolniczym Zetor Proxima. Traktor i przyczepa jest zestawem identycznym jak na egzaminie.