Zapisy on-lineZaufane opinie

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCHAdministratorem danych osobowych jest Maciej Perek prowadzący Ośrodek Szkolenia Kierowców pod nazwą MACIEJ PEREK ASIMA z siedzibą w Lesznie, ul Żołnierska 11, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez Prezydenta Miasta Leszno pod numerem 002730639P, numer tel. 602119428.

Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże nieudostępnienie danych uniemożliwia skierowania zapytania za pośrednictwem strony internetowej.

Dane osobowe będą wykorzystywane w celach kontaktowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu, dla którego dane osobowe zostały udostępnione lub przez dłuższy okres czasu, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich żądania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz organom powołanym do kontroli przestrzegania prawa.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

        Szanowni Klienci! Dbamy o BEZPIECZEŃSTWO nas wszystkich, dlatego informujemy,

że AKTUALNIE preferowana FORMA PŁATNOŚCI za badania w naszej Pracowni to KARTA PŁATNICZA
Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy dużo zdrowia!

BADANIA PSYCHOLOGICZNE

USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH


Badania psychologiczne kierowców:

 • Kierowcy zawodowi i kandydaci na kierowców zawodowych (kat. C, CE, D, DE),
 • Kierowcy TAXI,
 • Kierowcy zatrzymani za jazdę pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu,
 • Kierowcy, którzy przekroczyli liczbę 24 punktów karnych,
 • Sprawcy wypadków drogowych,
 • Instruktorzy i kandydaci na instruktorów,
 • Egzaminatorzy i kandydaci na egzaminatorów,
 • Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne,
 • Kierujących pojazdami służbowymi kat. B,
 • Kierowcy pojazdów sportowych (rajdowi lub wyścigowi).

Badania psychologiczne operatorów:

 • Operatorzy sprzętu zmechanizowanego (np. wózki widłowe, koparki, suwnice, żurawie),
 • Osoby pracujące w zawodach wymagających pełnej sprawności psychoruchowej.

Badanie psychologiczne - praca na wysokości do 3m i powyżej 3m.

Pracownia ASIMA

 w Święciechowie


Rejestracja telefoniczna CODZIENNIE
Zapisy pod numerem telefonu

604 576 079 NA GODZINY


Istnieje możliwość płatności kartą.

Możliwość badania obywateli z Ukrainy bez konieczności tłumacza.

Pracownia Psychologiczna w Kurzej Górze

W najbliższym czasie:

Badania psychologiczne wykonywane po umówieniu wizyty TYLKO telefonicznie.


Rejestracja CODZIENNIE pod numerem tel: 604 576 079