INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCHAdministratorem danych osobowych jest Maciej Perek prowadzący Ośrodek Szkolenia Kierowców pod nazwą MACIEJ PEREK ASIMA z siedzibą w Lesznie, ul Żołnierska 11, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez Prezydenta Miasta Leszno pod numerem 002730639P, numer tel. 602119428.

Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże nieudostępnienie danych uniemożliwia skierowania zapytania za pośrednictwem strony internetowej.

Dane osobowe będą wykorzystywane w celach kontaktowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu, dla którego dane osobowe zostały udostępnione lub przez dłuższy okres czasu, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich żądania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz organom powołanym do kontroli przestrzegania prawa.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Obraz

O ASIMIE

Firma ASIMA Maciej Perek została założona 1 maja 1996 roku. Jej główna siedziba znajduje się przy ul. Żołnierskiej 11 w Lesznie, natomiast bazę dydaktyczną i biuro zlokalizowano przy ul. Transportowej 10 w  Święciechowie. Firma działa w sektorze usług szkoleniowych. Ośrodek działa w myśl zasady: "Nie stać nas na bylejakość", stąd szczególna dbałość o wszystkie aspekty kształcenia.

Firma ASIMA od lat szczyci się głównie wysoką jakością szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców. Od 27 stycznia 2012 roku posiadamy Akredytację Kuratora Oświaty, która potwierdza wysoką jakość naszych szkoleń. ASIMA działa na terenie Leszna (woj. wielkopolskiego) i okolic Gostynia, Krobi, Góry, Wschowy, Śmigla oraz Kościana.

Największym atutem naszego ośrodka jest młoda, energiczna oraz  wykwalifikowana kadra instruktorów - wykładowców. Ich doświadczenie, a także profesjonalne podejście dydaktyczno - metodyczne pozwala na dostosowanie toku nauki do indywidualnych predyspozycji i potrzeb  klienta.
Baza dydaktyczno-lokalowa dostosowana jest do wymogów stawianych przepisami prawa. Spełnia warunki bezpieczeństwa oraz higieny pracy i  nauki. Pomieszczenia dydaktyczne zapewniają prawidłowy przebieg procesu kształcenia. Są systematycznie dostosowywane do potrzeb prowadzonych szkoleń.


asimaasimaasima

NASZE BIURO W ŚWIĘCIECHOWIE

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego Biura w Święciechowie, przy ul. Transportowe 10.

Biuro czynne od poniedziałku do piatku w godzinach 8:30 - 16:30


asimaasimaasima

NASZA BAZA LOKALOWA W ŚWIĘCIECHOWIE

Baza lokalowa naszej Firmy to Biurowiec znajdujący się w Święciechowie, w skład którego wchodzą: biuro obsługi Klienta, sale wykładowe (duża i mała) wraz z zapleczem sanitarnym dla Klientów oraz Pracowników, zaplecze socjalne, a także Pracownia Psychologiczna.

Duża sala wykładowa jest w pełni przystosowana do prowadzenia zajęć teoretycznych dla kandydatów na kierowców poszczególnych kategorii prawa jazdy. Wyposażona jest w wysokiej jakości sprzęt audiowizualny oraz najnowsze oprogramowanie multimedialne wspomagające prowadzone zajęcia.

Sala jest klimatyzowana, co zwiększa komfort kształcących się w niej przyszłych kierowców.


asimaasimaasima

Filia ASIMY w Kurzej Górze

Od 2 stycznia 2017 roku zapraszamy do nowo otwartej filii Firmy w Kurzej Górze, przy ul. Gostyńskiej 96 :)

 Biuro Obsługi Klienta zaprasza do zapoznania z bogatą ofertą kursów i szkoleń dla kierowców.


asimaasimaasima