Obraz

O ASIMIE

Firma ASIMA Maciej Perek została założona 1 maja 1996 roku. Jej główna siedziba znajduje się przy ul. Żołnierskiej 11 w Lesznie, natomiast bazę dydaktyczną i biuro zlokalizowano przy ul. Transportowej 10 w  Święciechowie. Firma działa w sektorze usług szkoleniowych. Ośrodek działa w myśl zasady: "Nie stać nas na bylejakość", stąd szczególna dbałość o wszystkie aspekty kształcenia.

Firma ASIMA od lat szczyci się głównie wysoką jakością szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców. Od 27 stycznia 2012 roku posiadamy Akredytację Kuratora Oświaty, która potwierdza wysoką jakość naszych szkoleń. ASIMA działa na terenie Leszna (woj. wielkopolskiego) i okolic oraz współpracuje z innymi Ośrodkami Szkoleniowymi na terenie: Rawicza, Jutrosina, Szczecina.

Największym atutem naszego ośrodka jest młoda, energiczna oraz  wykwalifikowana kadra instruktorów - wykładowców. Ich doświadczenie, a także profesjonalne podejście dydaktyczno - metodyczne pozwala na dostosowanie toku nauki do indywidualnych predyspozycji i potrzeb  klienta.
Baza dydaktyczno-lokalowa dostosowana jest do wymogów stawianych przepisami prawa. Spełnia warunki bezpieczeństwa oraz higieny pracy i  nauki. Pomieszczenia dydaktyczne zapewniają prawidłowy przebieg procesu kształcenia. Są systematycznie dostosowywane do potrzeb prowadzonych szkoleń.


asimaasimaasima